هابي ميل® تشيكن ماكدو®
هابى ميل® تشيز برجر
هابى ميل® ماك ناجتس® 4 قطع
هابى ميل® ماك ناجتس® 6 قطع
هابى ميل® دوبل تشيز برجر
هابى ميل® بيف برجر
هابى ميل® دوبل بيف برجر